Τρίτη, 19 Μαΐου 2015

Μοναδική φωτογραφία στη Δράμα - Μεσίστια η Ελληνική σημαία με τον Μονοκέφαλο Αετό

Μοναδική φωτογραφία στη Δράμα - Μεσίστια η Ελληνική σημαία με τον Μονοκέφαλο Αετό
Μοναδική φωτογραφία στη Δράμα - Μεσίστια η Ελληνική σημαία με τον Μονοκέφαλο Αετό

Φωτογραφία: Αντώνης Νικηφορίδης