Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2019

Εκδόθηκαν τα πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Ποντιακών Ερευνών

Εκδόθηκαν τα πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Ποντιακών Ερευνών
Εκδόθηκαν τα πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Ποντιακών Ερευνών

Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε το 3ο Διεθνές Συνέδριο Ποντιακών Ερευνών, από 18 έως 20 Νοεμβρίου 2016, ένα συνέδριο που διοργάνωσαν το τμήμα ιστορίας και αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής και το τμήμα θεολογίας της θεολογικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με την συνδιοργάνωση του Ερευνητικού Κέντρου του Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα.

Το 3ο Διεθνές Συνέδριο Ποντιακών Ερευνών, είχε ως θεματολογία, «Ο Πόντος στην ύστερη Οθωμανική Αυτοκρατορία (19774 – 1908). Κοινωνία και Οικονομία», και πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τη χορηγία του «Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Ιβάν Σαββίδη».

Στόχος του Συνεδρίου, όπως δηλωνόταν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος ήταν η εξέταση θεμάτων που αφορούσαν την περιοχή του Πόντου κατά τη διάρκεια της σημαντικότερης για την Οθωμανική Αυτοκρατορία περίοδο (οικονομικό – πολιτική διείσδυση των Ευρωπαίων, σταδιακή κάθοδος της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα και τον Καύκασο, αποτέλεσμα κυρίως των ρωσοτουρκικών συγκρούσεων, επαναστατικά κινήματα στις ευρωπαϊκές κτήσεις, αλλαγές που οδήγησαν στην υιοθέτηση Μεταρρυθμίσεων και εκσυγχρονισμό των ποικίλων θεσμών της).

2 χρόνια μετά η Έδρα Ποντιακών Σπουδών βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να γνωστοποιήσει σε όλους ότι εκδόθηκαν τα πρακτικά του 3ου συνεδρίου με τη στήριξη-χρηματοδότηση του Ιδρύματος Ιβάν Σαββίδη. 

Αποσπάσματα από τις εργασίες του συνεδρίου καθώς και τα βιογραφικά και τις περιλήψεις των εισηγητών θα τις βρείτε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου: https://www.hist.auth.gr/el/pontusconference