Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019

Οι Αργοναύται - Κομνηνοί πραγματοποιούν την ετήσια γενική συνέλευση τους

Οι Αργοναύται - Κομνηνοί πραγματοποιούν την ετήσια γενική συνέλευση τους
Οι Αργοναύται - Κομνηνοί πραγματοποιούν την ετήσια γενική συνέλευση τους

Ο Σύλλογος Ποντίων Αργοναύται - Κομνηνοί ενημερώνει τα μέλη και τους φίλους του συλλόγου ότι θα πραγματοποιήσει την ετήσια τακτική γενική συνέλευση του, την Κυριακή 17 Μαρτίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. – 5:00 μ.μ. στην κεντρική αίθουσα του συλλόγου μας «Άγγελος Δεληγιώργης» (Δαβάκη 10, Καλλιθέα) με τα παρακάτω θέματα:

1. Πεπραγμένα Διοικητικού Συμβουλίου και Ταμειακός Απολογισμός χρήσεως 2018
2. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
3. Έγκριση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου, Ταμειακού Απολογισμού και Εκθέσεως Εξελεγκτικής Επιτροπής.
4. Έγκριση Προϋπολογισμού 2019
5. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη διοικητική και διαχειριστική εκτέλεση της περιόδου έτους 2018
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Αναπληρωματικών Συμβούλων Εξελεγκτικής Επιτροπής.
7. Διάφορες ανακοινώσεις.