Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2019

Ξεκινούν τα μαθήματα στην Έδρα Ποντιακών Σπουδών για το χειμερινό εξάμηνο

Ξεκινούν τα μαθήματα στην Έδρα Ποντιακών Σπουδών για το χειμερινό εξάμηνο
Ξεκινούν τα μαθήματα στην Έδρα Ποντιακών Σπουδών για το χειμερινό εξάμηνο

Η Επώνυμη Έδρα Ποντιακών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ανακοινώνει τα προσφερόμενα μαθήματα στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, τα οποία είναι:

ΙΕΑ 301, Εισαγωγή στην Ιστορία του Μικρασιατικού Ελληνισμού. 
Ο Ελληνισμός της Ανατολής κατά τους Νεότερους Χρόνους.
Πέμπτη, 18.30-21.00, Αίθουσα: 111, 1ος όροφος Νέου Κτηρίου Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ.

ΙΕΑ 302, Κοινωνική και Πολιτική Οργάνωση του Μικρασιατικού Ελληνισμού. 
Ο Πόντος από την κατάλυση της αυτοκρατορίας των Κομνηνών μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα
Παρασκευή, 13.30-16.00, Αίθουσα: 111, 1ος όροφος Νέου Κτηρίου Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ.

Έναρξη μαθημάτων: 3 και 4 Οκτωβρίου 2019.