Σάββατο, 11 Ιουνίου 2016

Χοροί της Νικόπολης από το "Κ.Μ.Π.Χ. Κύκλος" στον "8ο Κύκλο της Παράδοσης: Πόντος" (Video)

Χοροί της Νικόπολης από το "Κ.Μ.Π.Χ. Κύκλος" στον "8ο Κύκλο της Παράδοσης: Πόντος" (Video)
Χοροί της Νικόπολης από το "Κ.Μ.Π.Χ. Κύκλος" στον "8ο Κύκλο της Παράδοσης: Πόντος" (Video)

Παρακολουθήστε την ενότητα με τους χορούς της Νικόπολης από το "Κ.Μ.Π.Χ. Κύκλος" στον "8ο Κύκλο της Παράδοσης: Πόντος" όπως παρουσιάστηκαν την Κυριακή 20 Μαρτίου 2016.

Οι χοροί της ενότητας αυτής είναι:
- Μαντηλικός-Ομάλιν,
- Ούτσαγουν-Τάμζαρα,
- Έμπρου-πις & Τιτιρεμέ,
- Καρσιλαμάς.