Σάββατο, 9 Ιουλίου 2016

Καλοκαιρινό Ποντιακό γλέντι στο Μυλοπόταμο Δράμας

Καλοκαιρινό Ποντιακό γλέντι στο Μυλοπόταμο Δράμας
Καλοκαιρινό Ποντιακό γλέντι στο Μυλοπόταμο Δράμας