Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016

Εξελέγη νέα Διοικούσα επιτροπή, στο ΠΑ.Σ.Π.Ε.

Εξελέγη νέα Διοικούσα επιτροπή, στο ΠΑ.Σ.Π.Ε.
Εξελέγη νέα Διοικούσα επιτροπή, στο ΠΑ.Σ.Π.Ε.

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 16 Ιουλίου 2016 στα γραφεία του Σωματείου Παναγία Σουμελά στην Καστανιά Βεροίας συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Π.Ε. για την συγκρότηση της Διοικούσας επιτροπής του.

Εκλέχθηκαν ομόφωνα:
α. Για τη θέση του Προέδρου, ο κ. Αποστολίδης Χαράλαμπος, πρ. Πρόεδρος της Π.Ο.Π.Σ., Δικηγόρος και Άρχων έκδικος του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.
β. Για τη θέση του αναπληρωτή Προέδρου, ο κ. Κωνσταντινίδης Στέφανος, Γενικός Γραμματέας της Αυστραλιανής Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων, εκπαιδευτικός.
γ. Για τη θέση του Αντιπροέδρου, ο κ. Σαββίδης Παύλος, Αντιπρόεδρος της Π.Ο.Π.Σ., συνταξιούχος.
δ. Για τη θέση του Γενικού Γραμματέα, ο κ. Στέφανος Τανιμανίδης, επίτιμος Πρόεδρος της Π.Ο.Π.Σ, ιστορικός συγγραφέας, με αναπληρωτή του τον κ. Κώστα Τσιλφίδη, μέλος Δ.Σ. Αδελφότητας Ποντίων Τορόντο Καναδά, πολίτικος μηχανικός, επιχειρηματίας.
ε. Για την θέση του ταμία, ο κ. Ζηγκιριάδης Ελευθέριος, Πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων Νοτίου Αφρικής, επιχειρηματίας.
στ. Για τη θέση του υπεύθυνου Δημοσίων Σχέσεων και μέσων ενημέρωσης, ο κ. Γιάννης Μωυσιάδης, πρ. Πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π.Ε. ,πολιτικός μηχανικός, Αντιπεριφερειάρχης Σερρών.
ζ. Για τη θέση του υπεύθυνου τεκμηρίωσης εθνικών θεμάτων, η κ. Ρούλα  Μαρκοπούλου, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου Ποντίων και φίλων Βιέννης, με αναπληρωματικό της, τον κ. Κοτσαλίδη Κωνσταντίνο, πρ. Πρόεδρο Ομοσπονδίας Ποντίων Η.Π.Α. - Καναδά, επιχειρηματίας. 
η. Για τη θέση του υπεύθυνου της επιτροπής Διεθνοποίησης της Γενοκτονίας, ο κ. Φιλιππίδης Αναστάσιος, πρ. Πρόεδρος Συλλόγου Ποντίων Βρυξελλών «Καμίαν κεν αργός», επιχειρηματίας, με αναπληρωματικό του τον κ. Σιδηρόπουλο Αναστάσιο, πρ. Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ποντίων Ευρώπης, ιδιωτικός υπάλληλος.
θ. Για τη θέση του υπεύθυνου νεολαίας και Ελλήνων από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ., ο κ. Ντένις Λεονίδης, πρόεδρος ποντιακής νεολαίας από τις χώρες της πρ. Ε.Σ.Σ.Δ., Δικηγόρος, επιχειρηματίας.

Ενώ ως μέλη παραμένουν οι κ. Προδρομίδης Ιορδάνης και Αλεξιάδης Απόστολος, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αυστραλιανής Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα, μεταξύ άλλων θεμάτων που συζήτησε, να συνεχίσει την προσπάθεια που τα τελευταία έξη χρόνια τα Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Π.Ε. ξεκίνησαν, σε συνεργασία και με άλλους ποντιακούς φορείς για να βρεθεί βιώσιμη λύση με δημοκρατικά χαρακτηριστικά, για την ενοποίηση του οργανωμένου ποντιακού χώρου τουλάχιστον σε τριτοβάθμιο επίπεδο (όπως, διάλυση και των δύο τριτοβάθμιων οργάνων που λειτουργούν σήμερα με έδρα την Ελλάδα, ΠΑ.Σ.Π.Ε και  ΔΙ.ΣΥ.Π.Ε., και δημιουργία ενός νέου, οργανωτική καθαρότητα όλων των ποντιακών φορέων, δικαίωμα εγγραφής τους χωρίς αποκλεισμούς, συμμετοχή στο Δ.Σ. με εκπρόσωπο τους, μια θητεία στα όργανα Προέδρου και Γραμματέα, ιδεολογικός προσανατολισμός κλ.π.), με στόχο την ενιαία έκφραση τουλάχιστον στο ανώτερο επίπεδο, για την προβολή σειράς θεμάτων που απασχολούν τον Ποντιακό Ελληνισμό και δυστυχώς με ευθύνη όλων μας εξακολουθούν και παραμένουν για δεκαετίες άλυτα.