Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

Χορός Σέρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004 - Σαν σήμερα πριν από 12 χρόνια (Video)

Χορός Σέρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004 - Σαν σήμερα πριν από 12 χρόνια (Video)
Χορός Σέρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004 - Σαν σήμερα πριν από 12 χρόνια (Video)

Με μεγάλο λαμπρό γλέντι, έληξε πριν 12 χρόνια, στις 29 Αυγούστου 2004 η 28η Ολυμπιάδα της Αθήνας, με την Ελλάδα της παράδοσης να δίνει το δικό της ρυθμό.

Από αυτή τη μεγάλη γιορτή των Ολυμπιακών Αγώνων, δεν θα μπορούσε να λείψει ο Ποντιακός Ελληνισμός όπου χορευτές του Πυρρίχιου εμφανίστηκαν στην εξέδρα βάζοντας στο γλέντι με τον χορό τους την παράδοση του Πόντου χορεύοντας σε μια μεγάλη ευθεία τον πυρρίχιο χορό Σέρρα καθώς οι θεριστές μάζευαν τα στάχυα σε δεμάτια.


"...εν κύκλω χορευόμενος πολεμικός Σέρα – χορός, εις ον συνήθως λαμβάνουσι μέρος χορευταί φέροντες ολόκληρον την πανοπλίαν αυτών και ενδεδυμένοι την επιχώριον στολήν, τα ζίπκας. Το όνομα του χορού τούτου προέρχεται εκ του παρά τα Πλάτανα ποταμού Σέρα. Παρά τούτον υπάρχουσι δύο χωρία, ων οι κάτοικοι εφημίζοντο ως οι κάλλιστοι χορευταί του όντως δυσκολότατου αλλά και θεαματικότατου τούτου χορού.

Αι κατά πάσας τας διευθύνσεις κινήσεις του σώματος, η στενή προς αλλήλους των χορευτών σύσφιγξις, η βίαια προς το δάπεδον στροφή, των ποδιών οι κτύποι και των όπλων οι γδούποι, αι συσπάσεις των μυών του σώματος, ο ενθουσιασμός ο καταλαμβάνων τους χορευτάς, των θεωμένων αι επευφημίαι, η πανταχού εν είδει σπινθήρος μεταδιδομένη συγκίνησις, πάντα ταύτα προσδίδουσι τοιαύτην πρωτοτυπίαν και τοσαύτην αίγλην εις το χορευτικόν σύμπλεγμα, ώστε δικαίως θα ηδύνατο τις να κατατάξη τον Σέρρα Χορόν μεταξύ των διασημοτέρων χορών ολοκλήρου του κόσμου".

(Κ. Παπαμιχαλόπουλος: Περιήγησις εις τον Πόντον, Αθήνα 1903, σελ. 224)

Περισσότερα για το χορό Σέρρα ή Σέρα, μπορείτε να δείτε εδώ...