Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2016

Γενική Συνέλευση πραγματοποιεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανούσσας

Γενική Συνέλευση πραγματοποιεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανούσσας
Γενική Συνέλευση πραγματοποιεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανούσσας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καστανούσσας προσκαλεί όλα τα μέλη του στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2016 στην αίθουσα παραστάσεων του Δημοτικού Σχολείου με θέματα ημερήσιας Διάταξης: 
1) Οικονομικός απολογισμός έτους 2016.
2) Απολογισμός εκδηλώσεων έτους 2016.
3) Προγραμματισμός εκδηλώσεων έτους 2017.
4) Τροποποίηση καταστατικού Συλλόγου.
5) Ψήφο εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση του συλλόγου.
6) Θέματα που θα θέσουν τα μέλη του συλλόγου.