Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016

Γενική συνέλευση πραγματοποιεί ο Σύλλογος Ποντίων Πεύκων "Παρχάρ"

Γενική συνέλευση πραγματοποιεί ο Σύλλογος Ποντίων Πεύκων "Παρχάρ"

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ποντίων Πεύκων "Παρχάρ" προσκαλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ. στο χώρο του συλλόγου, (Ρόδων & Κωνσταντινουπόλεως, Πεύκα), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
- Απολογισμός της χρονιάς που πέρασε
- Προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της επόμενης διαχειριστικής περιόδου
- Έγκριση απολογισμού και προϋπολογισμού
- Απαλλαγή Δ.Σ. από κάθε ευθύνη
- Προτάσεις - Συζήτηση

Σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου, δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν τα μέλη που είναι τακτοποιημένα οικονομικώς και για το 2016, και έχει παρέλθει χρόνος δύο (2) μηνών από την εγγραφή τους στα μητρώα του συλλόγου. 

Το κόστος της ετήσιας συνδρομής ανέρχεται στα 10€.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2016, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα, χωρίς άλλη πρόσκληση ή δημοσίευση και ευρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη του συλλόγου και αν παρευρίσκονται.