Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016

Νέο Δ.Σ. για το Σ.Πο.Σ. Ν. Ελλάδος & Νήσων της ΠΟΕ

Νέο Δ.Σ. για το Σ.Πο.Σ. Ν. Ελλάδος & Νήσων της ΠΟΕ
Νέο Δ.Σ. για το Σ.Πο.Σ. Ν. Ελλάδος & Νήσων της ΠΟΕ

Μετά τη Γεν. Συνέλευση και τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2016 για το Σ.Πο.Σ. Ν. Ελλάδος και Νήσων της ΠΟΕ, τα νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα με την εξής σύνθεση:

Πρόεδρος: Γιώργος Βαρυθυμιάδης
Αντιπρόεδρος: Χρήστος Δημόπουλος
Γραμματέας: Παναγιώτης Λεσγίδης
Ταμίας: Θεοφάνης Κοντοχρήστος
Μέλη:
- Κώστας Αλεξανδρίδης
- Δημήτρης Καρασαββίδης
- Χαράλαμπος Μαυρίδης
- Τριαντάφυλλος Υφαντίδης
- Νίκος Παπαδόπουλος