Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2016

Καλαντάρτ'ς, Καλή Χρονία και με τη Χριστού την Ευλο(γ)ίαν!

Καλαντάρτ'ς, Καλή Χρονία και με τη Χριστού την Ευλο(γ)ίαν!
Καλαντάρτ'ς, Καλή Χρονία και με τη Χριστού την Ευλο(γ)ίαν!

Καλαντάρτ'ς, Καλή Χρονία και με τη Χριστού την Ευλο(γ)ίαν!

Το e-Pontos.gr εύχεται σε όλιον τον κόσμον, Υείαν, Ευλο(γ)ίαν και Καλοχρονίαν!