Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2016

Καλά Χριστούγεννα και εις έτη πολλά | e-Pontos.gr!

Καλά Χριστούγεννα και εις έτη πολλά | e-Pontos.gr!
Καλά Χριστούγεννα και εις έτη πολλά | e-Pontos.gr!

Το e-Pontos.gr εύχεται σε όλιον τον κόσμον, Υείαν, Ευλο(γ)ίαν και Καλοχρονίαν!

Καλά Χριστούγεννα και μία Καλή, Δημιουργική Χρονιά για το 2017 με Υγεία, Αγάπη και Ευτυχία...


Κάλαντα Χριστουγέννων

Χριστός γεννέθεν, χαρά σον κόσμον

χα, καλή ώρα, καλή σ' ημέρα

Χα, καλόν παιδίν οψές γεννέθεν

οψές γεννέθεν, το βράδ' αργάτε.

Το εγέννεσεν η Παναΐα

Το ανάθρεψεν αεί Παρθένος.

Εκαβάλκεψεν χρυσόν πουλάρι

εκατήβεν σο σταυροδρόμι.

Έπιασαν άτό' οι σκύλ' Εβραίοι

χίλ' Εβραίοι και μίλ' Εβραίοι.

Ασ' σα κρέντικα κι άσ' στην καρδίαν

γαίμα έσταξεν, χολήν κι εφάνθεν.

γαίμα έσταξε, εμυροστάθεν.

Εμυρίστεν ατ' ο κόσμον όλον

για μυρίστ' άτό και σύ αφέντα.

Σύ αφέντα, καλέ μ' αφέντα

έμπα σoν οντάν κι ελά σην πόρταν.

Φέρ ουβάς και λεφτοκάρυα.

Κι αν ανοί'ς μας χαρά σην πόρτα'ς.

Χριστός γεννέθεν, χαρά σον κόσμον

χα, καλή ώρα, καλή σου μέρα.

Χα, καλόν παιδίν οψέ 'γεννέθεν.

Οψέ 'γεννέθεν, ουράνοστάθεν.

Τον εγέννεσεν η Παναΐαν

τον ανέστησεν Αγιά-Παρθένος.

Εκαβάλκεψεν χρυσόν πουλάριν

χρυσοπούλαρον και ανεμοπούλαρον.

Εκατήβεν σο σταυροδρόμιν

έρπαξαν ατόν οι χίλ' Εβραίοι

χιλ' Εβραίοι και μύρ' Εβραίοι

χίλ' Εβραίοι και μύρ' Εβραίοι.

Ασ' σα Αρχαντίκα και ασ' σην καρδίαν

γαίμαν έσταξεν, γλεήν κι εφάνθεν.

Εμυρίστεν ατ' ο κόσμον όλον

για μυρίστ' ατό και εσύ αφέντα

άη αφέντα, καλέ μ' αφέντα.

Δέβα σο ταρέζ κι έλα σην πόρταν

δώσ' με το παχτσίς κι ας πάω δεβαίνω.