Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017

Ετήσια Γεν. Συνέλευση για την Ευξείνο Λέσχη Αχαρνών & Αττικής "Ο Καπετάν Ευκλείδης"

Ετήσια Γεν. Συνέλευση για την Ευξείνο Λέσχη Αχαρνών & Αττικής "Ο Καπετάν Ευκλείδης"
Ετήσια Γεν. Συνέλευση για την Ευξείνο Λέσχη Αχαρνών & Αττικής "Ο Καπετάν Ευκλείδης"

Το Δ.Σ. της Ευξείνου Λέσχης Αχαρνών & Αττικής "Ο Καπετάν Ευκλείδης", προσκαλεί τα μέλη του σε τακτική γενική συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2017, και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων "Γεώργιος Μωυσιάδης" της Λέσχης, Καράβου 11, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1. Λογοδοσία του ΔΣ για τα πεπραγμένα του Οικονομικού Έτους 2016,
2. Έκθεση Ελέγχου Εξελεγκτικής Επιτροπής,
3. Έγκριση των πεπραγμένων και απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη,
4. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων για το Οικονομικό Έτος 2017.