Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2017

Εκλογές για νέο Δ.Σ. πραγματοποιεί ο "Εύξεινος Πόντος" Μεταμόρφωσης

Εκλογές για νέο Δ.Σ. πραγματοποιεί ο "Εύξεινος Πόντος" Μεταμόρφωσης
Εκλογές για νέο Δ.Σ. πραγματοποιεί ο "Εύξεινος Πόντος" Μεταμόρφωσης

Ο Σύλλογος Ποντίων Μεταμόρφωσης "Ο Εύξεινος Πόντος" προσκαλεί τα μέλη του συλλόγου στη γενική απολογιστική – εκλογική συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017 στις 11.00 π.μ., στις εγκαταστάσεις του συλλόγου.

Θέματα ημερήσιας διάταξης
1. Εκλογή προεδρείου της γενικής συνέλευσης.
2. Απολογισμός Δ.Σ και οικονομικός απολογισμός 2015-2016.
3. Ενημέρωση ημερομηνίας για την εκλογή διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου και εκλογή εφορευτικής επιτροπής.
4. Έγκριση πεπραγμένων διοικητικού συμβουλίου 2015-2016.
5. Έγκριση οικονομικού απολογισμού 2015-2016.