Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

Νέο βιβλίο για το Αντάρτικο του Πόντου (1690 - 1923)

Νέο βιβλίο για το Αντάρτικο του Πόντου (1690 - 1923)
Νέο βιβλίο για το Αντάρτικο του Πόντου (1690 - 1923)

του Θωμά Αλεξιάδη

Μετά από τετραετή επισταμένη επιστημονική έρευνα, εκδόθηκε το πόνημά μου για το Αντάρτικο του Πόντου, με λίγους μήνες καθυστέρηση, ομολογουμένως ανεξαρτήτως της θελήσεώς μου. Η παρούσα ιστορική έρευνα επιχειρεί μία συνολική παρουσίαση της αντίστασης που πρόβαλε ο Ελληνισμός του Πόντου κατά τη διάρκεια των δύο εθνικών εκκαθαρίσεων, των Νεοτούρκων και των Κεμαλικών, μεταξύ των ετών 1914-1923, αλλά και κατά τη διάρκεια των σφοδρών διωγμών των ντερεμπέηδων του 17ου αιώνα.

Εξετάζεται η παράλληλη πορεία των γεγονότων στο βουνό με τους μαζικούς διωγμούς της νεοτουρκικής και της κεμαλικής περιόδου, αλλά και τα γεγονότα της διεθνούς σκηνής. Ο αγώνας των ενόπλων και των σύγχρονων αμαζόνων, που, ντυμένες με τη μαύρη στολή και τα παιδιά δεμένα στην πλάτη, πολεμούσαν για το αγαθό της ελευθερίας της ύπαρξής τους, την τιμή και την αξιοπρέπειά τους, είναι από τις κορυφαίες στιγμές της Ιστορίας του Ελληνισμού. Αναλύονται, επίσης, τα αίτια της πρώιμης εκδήλωσης αντίστασης, τα αίτια της φυγής των ελληνικών πληθυσμών στο βουνό, η ζωή στο βουνό, η οργάνωση της ένοπλης αντίστασης.

Αναφέρονται αναλυτικά τα γεγονότα μέχρι την κήρυξη του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου, οι διωγμοί της νεοτουρκικής περιόδου, ο ένοπλος αγώνας μέχρι την Ανακωχή (Οκτώβριος 1918), τα γεγονότα κατά την Ανακωχή του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου, το Ζήτημα του Πόντου, η έλευση του Μουσταφά Κεμάλ στον Πόντο και τα γεγονότα του 1920, οι διωγμοί της κεμαλικής περιόδου, η ένοπλη αντίσταση κατά την κεμαλική περίοδο των διωγμών, η διαδικασία φυγής των αγωνιστών και η στρατηγική της παγίδευσής τους μετά την Ανακωχή, οι εμβληματικές μορφές του αγώνα, η συμβολή των γυναικών στον αγώνα, ο καταμερισμός των αντιστασιακών- αντάρτικων δυνάμεων στον Πόντο, οι ονομαστοί καπετάνιοι και η αριθμητική δύναμή τους.

Παρουσιάζονται, ακόμη, τα κίνητρα του νεοτουρκικού και του κεμαλικού κατεστημένου, που οδήγησαν στην εθνική εκκαθάριση των Ελλήνων του Πόντου. Αποδεικνύεται ότι αυτό που ονομάζουμε αντάρτικο ήταν η ενεργή αντίσταση των κατοίκων του Πόντου, που ύψωσαν το ανάστημά τους, ξεπέρασαν τη μοίρα του ραγιά και αντιστάθηκαν στην εξολόθρευσή τους. Ήταν ο υπέρ πάντων αγώνας για την προστασία και τη σωτηρία των γυναικών, των παιδιών, των αμάχων, των ασθενών και των ανημπόρων, που είχαν καταφύγει στα βουνά.

Το βιβλίο προλογίζει ο Ομότιμος καθηγητής Ιστορίας Κωνσταντίνος Φωτιάδης, και στα επιλεγόμενα δίδει την κοινωνιολογική προσέγγιση του θέματος ο Θεόδωρος Κωνσταντινίδης, Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας και Επιστημών Συμπεριφοράς, τους οποίους και δημόσια ευχαριστώ.