Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

Νέο Δ.Σ. εξελέγη στο Σύλλογο Ποντίων Μεταμόρφωσης "Ο Εύξεινος Πόντος"

Νέο Δ.Σ. εξελέγη στο Σύλλογο Ποντίων Μεταμόρφωσης "Ο Εύξεινος Πόντος"
Νέο Δ.Σ. εξελέγη στο Σύλλογο Ποντίων Μεταμόρφωσης "Ο Εύξεινος Πόντος"

Στις αρχαιρεσίες του Συλλόγου Ποντίων Μεταμόρφωσης «Ο Εύξεινος Πόντος» που έλαβαν χώρα στις 19 Φεβρουαρίου 2017, εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την περίοδο 2017-2018, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Παναγιώτης Ψυλλάκης,
Αντιπρόεδρος: Χριστόφορος Κωνσταντινίδης,
Γεν. Γραμματέας: Αγγελική Σαμπάνη,
Ταμίας: Ακριβή Λυμπεροπούλου,
Μέλος: Αικατερίνη Ψυλλάκη, (Βοηθός Γραμματέα)
Μέλος: Κωνσταντίνος Μητάκης, (Βοηθός Ταμία)
Μέλος: Δημοσθένης Ιωαννίδης, (Υπεύθυνος Χορευτικού)

Εξελεγκτική Επιτροπή
Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος (του Χριστοφόρου), Παντελίδης Ανέστης, Τερζόπουλος Ευστάθιος

Επίσης ορίστηκε ως Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων ο κ. Σιάμος Αλέξανδρος και ως Αναπληρωτής του Υπεύθυνου Χορευτικού ο κ. Κοροσίδης Νικόλαος.