Κυριακή, 12 Μαρτίου 2017

Πρόσληψη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού στη «Λύρα Ποντιακή» για το ΤΛΠΜ

Πρόσληψη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού στη «Λύρα Ποντιακή» για το ΤΛΠΜ
Πρόσληψη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού στη «Λύρα Ποντιακή» για το ΤΛΠΜ

Το ΤΕΙ Ηπείρου προκηρύσσει θέσεις για την κάλυψη πρόσκαιρων εκπαιδευτικών αναγκών με ανάθεση διδακτικού έργου ορισμένου χρόνου σε Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΡ.ΔΙ.Π) για το δεύτερο διδακτικό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, στο τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στη μουσική δεξιότητα «Λύρα Ποντιακή».

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα απαιτούμενα από τις προβλεπόμενες σχετικές διατάξεις προσόντα και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην αναλυτική προκήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας τοποθετημένα σε ειδικό φάκελο στη Γραμματεία του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) ημερών (δηλ. από την Τετάρτη 08.03.2017 έως και την Τρίτη 14.03.2017 λόγω του επείγοντος), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 – 13:00, είτε αυτοπροσώπως ή στο e-mail του τμήματος: tlpm@teiep.gr (σαρωμένα/σκαναρισμένα έντυπα).

Για πληροφορίες καθώς και για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης αυτής μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στον πίνακα ανακοινώσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, στη Γραμματεία του Τμ. Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής, στο site του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (http://www.teiep.gr) και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 26810-50300, 50299.

Πηγή: Μαχητής Άρτας