Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

Νέο Δ.Σ. εξελέγη στον Ποντιακό Σύλλογο Κομνηνών

Νέο Δ.Σ. εξελέγη στον Ποντιακό Σύλλογο Κομνηνών
Νέο Δ.Σ. εξελέγη στον Ποντιακό Σύλλογο Κομνηνών

Νέο Δ.Σ. εξελέγη στον Πολιτιστικό Ποντιακό Σύλλογο Κομνηνών.

Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Νικηφορίδης Γεώργιος
Αντιπρόεδρος: Ευσταθιάδης Γεώργιος
Γραμματέας: Χουρεμίδου Ευδοξία
Ταμίας: Μιχαηλίδης Νικόλαος
Έφορος Υλικού: Χριστοδουλίδης Παναγιώτης
Μέλος: Ευσταθιάδου Ελένη
Μέλος: Θεοδωρίδης Χαράλαμπος.