Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017

Νέο Δ.Σ. εξελέγη στο Σύλλογο της Στέγης Ποντίων Αμυνταίου και Περιχώρων

Νέο Δ.Σ. εξελέγη στο Σύλλογο της Στέγης Ποντίων Αμυνταίου και Περιχώρων
Νέο Δ.Σ. εξελέγη στο Σύλλογο της Στέγης Ποντίων Αμυνταίου και Περιχώρων

Νέο Δ.Σ. εξελέγη στο Σύλλογο της Στέγης Ποντίων Αμυνταίου και Περιχώρων. Η νέα σύνθεση έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Βαγγέλης Ακριτίδης
Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Μιχαηλίδης
Γεν. Γραμματέας: Κωνσταντία Παπαδοπούλου
Ταμίας: Ηλίας Παπαδόπουλος
Έφορος: Ιωάννης Γοπουρίδης
Μέλη: Παρθένα Θεοδωρίδου, Μαρίνα Τοπχαρίδου