Σάββατο, 15 Απριλίου 2017

Ποντιακά Πασχαλιάτικα Δίστιχα από τον Γιώργο Αμαραντίδη

Ποντιακά Πασχαλιάτικα Δίστιχα από τον Γιώργο Αμαραντίδη
Ποντιακά Πασχαλιάτικα Δίστιχα από τον Γιώργο Αμαραντίδη