Σάββατο, 22 Απριλίου 2017

Γενική Συνέλευση πραγματοποιούν οι «Αργοναύται - Κομνηνοί»

Γενική Συνέλευση πραγματοποιούν οι «Αργοναύται - Κομνηνοί»
Γενική Συνέλευση πραγματοποιούν οι «Αργοναύται - Κομνηνοί»

Ο Σύλλογος Ποντίων «Αργοναύται – Κομνηνοί» προσκαλεί όλα τα μέλη του στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση που θα γίνει την Κυριακή 23 Απριλίου 2017 και ώρα 6:00 μ.μ. στην κεντρική αίθουσα του συλλόγου «Άγγελος Δεληγιώργης» (Δαβάκη 10, Καλλιθέα) με τα παρακάτω θέματα:

1. Πεπραγμένα Διοικητικού Συμβουλίου και Ταμειακός Απολογισμός χρήσεως 2016.
2. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
3. Έγκριση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου, Ταμειακού Απολογισμού και Εκθέσεως Εξελεγκτικής Επιτροπής.
4. Έγκριση Προϋπολογισμού 2017.
5. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη διοικητική και διαχειριστική εκτέλεση της περιόδου έτους 2016.
6. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα μεταφερθεί με τα ίδια ως άνω θέματα, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα, την Κυριακή 7 Μαΐου 2017, οπότε βάσει του άρθρου 44 του καταστατικού «η παρουσία οσωνδήποτε μελών από τα ταμειακώς εντάξει, θεωρείται απαρτία».