Σάββατο, 13 Μαΐου 2017

Την Κυριακή ο «Πόντος» με την εφημερίδα το «Έθνος»…

Την Κυριακή ο «Πόντος» με την εφημερίδα το «Έθνος»…
Την Κυριακή ο «Πόντος» με την εφημερίδα το «Έθνος»…

του Βλάση Αγτζίδη

Την Κυριακή 21 Μαΐου 2017, θα διανεμηθεί με την εφημ. το ‘Έθνος» ένα βιβλίο (τσέπης θα το χαρακτήριζα) με τίτλο «Πόντος: Ένα ανοιχτό ζήτημα» το οποίο εκδόθηκε το 1996 από τις Εναλλακτικές Εκδόσεις…

Παρότι είναι γραμμένο πριν από 20 και πλέον χρόνια παρουσιάζει τους βασικούς άξονες του ποντιακού ζητήματος, τόσο στο παρελθόν όσο και στις μέρες μας. Βέβαια, από τότε η έρευνα έχει προχωρήσει πολύ. Για παράδειγμα: σήμερα έχουν ξεκαθαρίσει πλήρως τα ζητήματα των αριθμών (πληθυσμών και θυμάτων), που τότε ήταν ακόμα ασαφή και βασίζονταν σε παλιές εκτιμήσεις, όπως και του αντικειμενικού ιστορικού πλαισίου του μικρασιατικού ζητήματος, εντός του οποίου εκφράστηκε το ποντιακό ζήτημα….

Το βιβλίο αυτό βασίστηκε πάνω στην εισήγηση που είχα κάνει στο μεγάλο συνέδριο που διοργάνωσε το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών (ΚΜΣ) στην Αθήνα το 1992, με αφορμή τα 70 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή.  

Δημοσιεύτηκε στο Δελτίο του ΚΜΣ «Το κίνημα ανεξαρτησίας του μικρασιατικού Πόντου ως προϋπόθεση της δημιουργίας αυτόνομων ελληνικών περιοχών στη Σοβιετική Ενωση το μεσοπόλεμο», στο αφιέρωμα «Μικρασιατική Καταστροφή και Ελληνική Κοινωνία», με τη συμμετοχή των: Π. Κιτρομηλίδη, Γ. Μαυρογορδάτου, Μ. Κουρουπού, Ε. Μπαλτά, Κ. Κωστή, Ε. Κοντογιώργη, Β. Γκιζελή, Μ. Βεργέτη, Σ. Καραβά, Δ. Τομπαϊδη, Ι. Πετροπούλου, Γ. Γιαννακόπουλου, P. Carabott, M. Mazower, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τόμ. 9, Αθήνα, 1993,  σελ. 157-198.