Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017

Εκλογές για νέο Δ.Σ. πραγματοποιεί η Ένωση Ποντίων Πιερίας

Εκλογές για νέο Δ.Σ. πραγματοποιεί η Ένωση Ποντίων Πιερίας
Εκλογές για νέο Δ.Σ. πραγματοποιεί η Ένωση Ποντίων Πιερίας

Η Ένωση Ποντίων Πιερίας ενημερώνει τα μέλη του συλλόγου ότι την Κυριακή 11 Ιουνίου 2017 στις 11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση του συλλόγου στο Πνευματικό-Πολιτιστικό κέντρο του συλλόγου, (Μητρ. Τραπεζούντος Χρύσανθου 13) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων 2015-2017.
2. Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού και ισολογισμού χρήσης οικονομικού έτους από 1-6-2015 έως 1-6-2017.
3. Ανάγνωση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής για την χρήση οικονομικού έτους από 1-6-2015 έως 1-6-2017.
4. Ψηφοφορία για την απαλλαγή ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε διοικητική και διαχειριστική ευθύνη.
5. Εκλογή Διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτικής επιτροπής.

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη και οι φίλοι του συλλόγου που έχουν καταβάλλει, ή θα καταβάλλουν την ημέρα της ψηφοφορίας, τις συνδρομές των ετών 2016 και 2017.