Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2018

Νέο Δ.Σ. εξελέγη στη Λέσχη Ποντίων Ν. Καβάλας

Νέο Δ.Σ. εξελέγη στη Λέσχη Ποντίων Ν. Καβάλας
Νέο Δ.Σ. εξελέγη στη Λέσχη Ποντίων Ν. Καβάλας 

Νέο Δ.Σ. εξελέγη στη Λέσχη Ποντίων Ν. Καβάλας μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν.

Μετά και την κατανομή των αξιωμάτων η νέα σύνθεση έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Μιχαήλ Τσουλφίδης
Αντιπρόεδρος: Ματίνα Τσουλφίδου
Γεν. Γραμματέας: Ελένη Σοφιανίδου
Ταμίας: Στέφανος Ακριτίδης
Έφορος βιβλιοθήκης: Χρήστος Πακαταρίδης
Κοσμήτορας: Ανέστης Τεξακαλίδης
Μέλος: Συμεών Ιγνάτογλου.