Σάββατο 18 Μαρτίου 2023

Σε Γ.Σ. καλεί τα μέλη της η Ένωση Ποντίων Ν. Σμύρνης "Η Μαύρη Θάλασσα"

Σε Γ.Σ. καλεί τα μέλη της η Ένωση Ποντίων Ν. Σμύρνης "Η Μαύρη Θάλασσα"
Σε Γ.Σ. καλεί τα μέλη της η Ένωση Ποντίων Ν. Σμύρνης "Η Μαύρη Θάλασσα"

Η Ένωση Ποντίων Ν. Σμύρνης "Η Μαύρη Θάλασσα" προσκαλεί τα μέλη της στην ετήσια γενική συνέλευση, η οποία κατόπιν της πρώτης μη επιτυχούς απόπειρας σύγκλισης, θα πραγματοποιηθεί με οποιοδήποτε αριθμό παρισταμένων την Κυριακή 19 Μαρτίου 2023 στα γραφεία του συλλόγου, Αμισού 11, στην Άνω Νέα Σμύρνη στις 11.30 π.μ.

Θέματα

1. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2022.
2. Έγκριση Εκθέσεως Εξελεγκτικής Επιτροπής.
3. Προγραμματισμός εκδηλώσεων και δράσεων 2023.