Παρασκευή 26 Μαΐου 2023

Η Ποντιακή διάλεκτος στο επίκεντρο της Γ.Σ. των Ποντίων Εκπαιδευτικών

Η Ποντιακή διάλεκτος στο επίκεντρο της Γ.Σ. των Ποντίων Εκπαιδευτικών
Η Ποντιακή διάλεκτος στο επίκεντρο της Γ.Σ. των Ποντίων Εκπαιδευτικών

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, την Τετάρτη 24 Μαΐου, η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Συνδέσμου Ποντίων Εκπαιδευτικών, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης. Η επιτυχία αναφέρεται αφενός μεν στον πλούσιο προβληματισμό που αναπτύχθηκε και αφετέρου στις σημαντικές προτάσεις που κατατέθηκαν.

Ειδικότερα, έγινε ευρεία συζήτηση για την αναδιοργάνωση του Συνδέσμου και την αναδιάταξη των δυνάμεών του. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε αφενός μεν η εγγραφή νέων μελών, κυρίως ενεργών εκπαιδευτικών και αφετέρου η συγκρότηση δύο επιτροπών, που θα έχουν στόχο την παραγωγή εξειδικευμένου έργου: Η πρώτη, θα ασχοληθεί με την ποντιακή διάλεκτο: διδακτικά ζητήματα, καταγραφή τμημάτων ανά την Ελλάδα και συντονισμό μεταξύ τους, ανάγκη τροποποιήσεων στον αρχικό σχεδιασμό, οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων κ.ά. Η δεύτερη, θα ασχοληθεί με ζητήματα εκπαίδευσης: την εισαγωγή της καθημερινότητας του ποντιακού ελληνισμού στο διδακτικό πλαίσιο, όχι μόνο στο μάθημα της Ιστορίας, αλλά και των Θρησκευτικών, της Λαογραφίας, των ποντιακών χωρών και της μουσικής, τη σχέση του Συνδέσμου με τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς κ.ά. Οι δύο αυτές επιτροπές θα εργαστούν συστηματικά και σε εύλογο χρονικό διάστημα θα φέρουν στο Δ.Σ. επεξεργασμένες προτάσεις για υλοποίηση.

Στη Γενική Συνέλευση αναπτύχθηκε έντονος προβληματισμός και σε σχέση με μια σειρά άλλα ζητήματα: επιβεβαιώθηκε προηγούμενη απόφαση για τη λειτουργία των τμημάτων της ποντιακής διαλέκτου, στα οποία θα διδάσκουν μέλη μας, κάτω από την ευθύνη και στο όνομα του Συνδέσμου, τονίστηκε η αξία στήριξης πρωτοβουλιών των τοπικών ποντιακών συλλόγων σε ζητήματα που έχουν σχέση με την εκπαίδευση, όπως πχ μαθητικοί διαγωνισμοί. Τέλος τονίστηκε ιδιαίτερα η αναγκαιότητα συνεργασίας με τοπικούς Δήμους όχι μόνο για τη συγκρότηση τμημάτων διδασκαλίας της ποντιακής διαλέκτου, αλλά και την πραγματοποίηση κοινών δράσεων.