Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2024

Νέα διοίκηση για το Σύλλογο Ποντίων «Τραντέλλενες» Αξιούπολης

Νέα διοίκηση για το Σύλλογο Ποντίων «Τραντέλλενες» Αξιούπολης
Νέα διοίκηση για το Σύλλογο Ποντίων «Τραντέλλενες» Αξιούπολης

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Ποντίων Αξιούπολης «Τραντέλλενες», με την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Ζηλελίδης
Αντιπρόεδρος: Στυλιανός Τουλκερίδης
Γενικός Γραμματέας: Παναγιώτης Ζηλελίδης
Ταμίας: Γεώργιος Μαυρόπουλος
Υπεύθυνος εκδηλώσεων & δημοσίων σχέσεων: Ιωάννης Αθανασιάδης
Υπεύθυνη ιματισμού: Ανατολή Βελησσαρίδου
Υπεύθυνη χορευτικών τμημάτων: Γεώργιος Χαραλαμπίδης