Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2020

Ιδρύθηκε «Εργαστήριο Μελέτης, Καταγραφής και Διάσωσης της Ποντιακής διαλέκτου»

Ιδρύθηκε «Εργαστήριο Μελέτης, Καταγραφής και Διάσωσης της Ποντιακής διαλέκτου»
Ιδρύθηκε «Εργαστήριο Μελέτης, Καταγραφής και Διάσωσης της Ποντιακής διαλέκτου» 

Την είδηση για την ίδρυση με το υπ’ αριθμ. 266/03.02.2020 ΦΕΚ τ. Β’ στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (στο εξής Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ.) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.), εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Μελέτης, Καταγραφής και Διάσωσης της Ποντιακής διαλέκτου», μας γνωστοποίησε πριν λίγο ο Αν. Καθηγητής του ΔΠΘ, Ηλίας Πετρόπουλος.

Ιδρύθηκε «Εργαστήριο Μελέτης, Καταγραφής και Διάσωσης της Ποντιακής διαλέκτου»

Το εργαστήριο εντάσσεται στη Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών και θα εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, επιμορφωτικές και ερευνητικές ανάγκες. Το Εργαστήριο θα απευθύνεται κυρίως στους φοιτητές που διδάσκονται και μαθαίνουν την Ποντιακή διάλεκτο στο Τμήμα, αλλά και σε διδάσκοντες την Ποντιακή, η οποία ομιλείται σε διάφορες περιοχές της Βορείου Ελλάδος και στο εξωτερικό με έμφαση στις παρευξείνιες περιοχές, καθώς αυτές οι περιοχές κυρίως αφορούν την καταστατική αποστολή του Τμήματος και θα έχει ως στόχο:
α) την εμβάθυνση των διδασκόντων σε ζητήματα μελέτης της Ποντιακής ως διαλέκτου πολιτισμικής κληρονομιάς,
β) την παραγωγή επιμορφωτικού υλικού για τις ανάγκες των διδασκόντων,
γ) τη διεξαγωγή επιτόπιων ερευνών σε διάφορα σημεία της περιοχής της Ροδόπης και της χώρας ευρύτερα, όπου εξακολουθούν να ομιλούνται διάφορες γλωσσικές ποικιλίες της Ποντιακής διαλέκτου.