Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2016

Μνημείο Γενοκτονίας στο Darebin της Μελβούρνης

Μνημείο Γενοκτονίας στο Darebin της Μελβούρνης
Μνημείο Γενοκτονίας στο Darebin της Μελβούρνης

Μνημείο για όλα γενικά τα θύματα γενοκτονίας πρόκειται να ανεγερθεί από το Δήμο Darebin στο Ray Bradman Gardens με κύριους στόχους:

- να γίνουν γνωστά, όχι μόνο στους κατοίκους του Δήμου Darebin, αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία, τα εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί.

- να υπάρχει ένα συγκεκριμένο σημείο αναφοράς για τους επιζώντες, τους συγγενείς και την ευρύτερη κοινωνία.

- να ενθαρρυνθούν άτομα από διάφορες εθνικότητες στην περιοχή του Darebin, να ανταλλάξουν πληροφορίες όσον αφορά τις προσωπικές τους εμπειρίες, γεγονός που θα ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ των ατόμων αυτών.

Η περιοχή, όπως είναι γνωστό, είναι ένα πολύχρωμο και ενδιαφέρον μωσαϊκό, αποτελούμενο από άτομα διαφορετικής εθνικής προέλευσης και κουλτούρας.

H τοποθέτηση του μνημείου αποτελεί πρωτοβουλία του Darebin Ethnic Communities Council αντιπρόεδρος του οποίου είναι η ομογενής Σοφία Κοτανίδη, η οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην όλη κίνηση.