Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016

Νέο Δ.Σ. εξελέγη στο Σωματείο «Άγιος Γεώργιος Περιστερεώτα»

Νέο Δ.Σ. εξελέγη στο Σωματείο «Άγιος Γεώργιος Περιστερεώτα»
Νέο Δ.Σ. εξελέγη στο Σωματείο «Άγιος Γεώργιος Περιστερεώτα»

Νέο Δ.Σ. εξελέγη στο Σωματείο «Άγιος Γεώργιος Περιστερεώτα» εξελέγη. Κατόπιν προσκλήσεως του πλειοψηφήσαντος κατά τις αρχαιρεσίες της 11ης Σεπτεμβρίου 2016 συμβούλου κ. Θεοδοσίου Κυριακίδη, συνήλθαν σήμερα την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016 σε συνεδρίαση τα νεοεκλεγέντα μέλη για την κατανομή αξιωμάτων και τον καταρτισμό σε σώμα.

Αναγνώσθηκε το πρακτικό με τα ονόματα των νεοεκλεγέντων μελών και διαπιστώθηκε απαρτία, με την παρουσία των επτά μελών.

Ακολούθησε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού μυστική ψηφοφορία και εξελέγησαν οι παρακάτω:

1) Επαμεινώνδας Φαχαντίδης,  Πρόεδρος
2) Θεοδόσιος Αρ. Κυριακίδης, Α΄ Αντιπρόεδρος, υπ. Ερευν. Κέντρου
3) Δημήτριος Παναγιωτίδης, Β΄ Αντιπρόεδρος
4) Αριστείδης Ιορδανίδης, Γραμματέας 
5) Ιωάννης Αδαμίδης, Ταμίας
6) Αγγελική Παπαδοπούλου,  μέλος, έφορος Δημ. Σχέσων - Ξενώνα 
7) Ιωάννης Σκεντερίδης,  μέλος, έφορος Ι. Ναού και Μονής
8) Ιωάννης Κυριακίδης, μέλος, έφορος Πνευματικού Κέντρου
9) Νίκος Σιδερόπουλος,  μέλος, έφορος εκδηλώσεων  

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύεται να συνεχίσει τη δημιουργική πορεία των προηγούμενων συμβουλίων και στα πλαίσια των καταστατικών σκοπών προσβλέπει σε μια αγαστή συνεργασία με όλους τους φορείς.