Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016

Κάλυψη κενών θέσεων για τα μαθήματα της Ποντιακής Διαλέκτου

Κάλυψη κενών θέσεων για τα μαθήματα της Ποντιακής Διαλέκτου
Κάλυψη κενών θέσεων για τα μαθήματα της Ποντιακής Διαλέκτου

Νέες θέσεις προέκυψαν για τα τμήματα Ποντιακής διαλέκτου που ξεκίνησαν πριν από ένα μήνα στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στα τμήματα της οδού Κρυστάλλη (Αντιγονιδών-Συγγρού).

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν εκ νέου το ενδιαφέρον τους ως επιλαχόντες για κάποιες ακάλυπτες θέσεις στα τμήματα ποντιακής διαλέκτου, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή για ένα μόνον από τα τμήματα που αναφέρονται στην φόρμα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν υποβάλει την αρχική ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής. Δεν θα ληφθεί υπόψη η επιβεβαιωτική φόρμα μετά την κλήρωση.

Θα ληφθεί η σειρά προτεραιότητας της συμπλήρωσης της φόρμας, μέχρι την κάλυψη των θέσεων.

Διπλές εγγραφές θα θεωρηθούν άκυρες και θα αποκλειστούν.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχής τους εδώ.