Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Σ.Πο.Σ Κεντρικής Μακεδονίας & Θεσσαλίας της ΠΟΕ

Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Σ.Πο.Σ Κεντρικής Μακεδονίας & Θεσσαλίας της ΠΟΕ
Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Σ.Πο.Σ Κεντρικής Μακεδονίας & Θεσσαλίας της ΠΟΕ

Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Σ.Πο.Σ Κεντρικής Μακεδονίας & Θεσσαλίας την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 1 μ.μ. στα γραφεία του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ακρίτες» της κωμοπόλεως Επταλόφου Κιλκίς.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Δ.Σ. του φιλοξενούντος Συλλόγου, μελών Δ.Σ. άλλων αδελφών Σωματείων του Νομού, μελών των Σωματείων, καθώς και νέων.

Θέματα ημερήσιας διάταξης
1. Προώθηση του θέματος «Συμμετοχή των Ελλήνων του Πόντου στην Εθνεγερσία του 1821».
Θα συζητηθούν οι τρόποι δράσης που θα προτείνει ο εισηγητής πρόεδρος του Σ.Πο.Σ. Κ.Μ. και Θ. και θα προταθούν και άλλες μορφές δράσης από όποιο μέλος του Π.Σ. θέλει να προτείνει κάτι σχετικό.
2. Διοργάνωση Παιδικού Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών.
Α) Θα γίνουν προτάσεις για τον τόπο διοργάνωσης, σχετική επιχειρηματολογία από τους προτείνοντας και θα ακολουθήσει μυστική ψηφοφορία για την τελική απόφαση.
Β) Θα προταθούν τρόποι χρηματοδότησης, τρόποι υποστήριξης της διοργάνωσης και θα συζητηθούν άλλα συναφή θέματα.
Γ) Θα ορισθούν κατόπιν προτάσεων από τα μέλη του Π.Σ. Συντονιστές κατά Νομό και Γενικός Συντονιστής, ο οποίος και θα έχει την όλη καλλιτεχνική μέριμνα της διοργάνωσης.