Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

Την ετήσια γενική συνέλευση της, πραγματοποιεί η Λέσχη Ποντίων Ν. Καβάλας

Την ετήσια γενική συνέλευση της, πραγματοποιεί η Λέσχη Ποντίων Ν. Καβάλας
Την ετήσια γενική συνέλευση της, πραγματοποιεί η Λέσχη Ποντίων Ν. Καβάλας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης Ποντίων Ν. Καβάλας, συγκαλεί τα μέλη της στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μελών, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Mαρτίου 2017 και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα του πνευματικού κέντρου της Λέσχης με θέματα:
1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής συνέλευσης.
2. Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. για το Έτος 2016.
3. Οικονομικός απολογισμός Έτους 2016.
4. Έκθεση της Εξελεγκτικής επιτροπής Έτους 2016.
5. Τροποποίηση καταστατικού.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επομένη Κυριακή 26 Μαρτίου 2017 στον ίδιο χώρο και ώρα.