Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ποντίων Περιστερίου

Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ποντίων Περιστερίου
Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ποντίων Περιστερίου

Την Κυριακή 19 Μαρτίου 2017 και ώρα 11.00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του συλλόγου (Θηβών 105) η εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση των μελών της Ένωσης Ποντίων Περιστερίου, κατά την οποία θα παρουσιασθεί από το Δ.Σ. ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του 2016 και στη συνέχεια κάθε μέλος θα έχει δικαίωμα να εκφράσει ελεύθερα ιδέες, σκέψεις, προτάσεις, παράπονα σχετικά με την λειτουργία του συλλόγου.

Σε περίπτωση μη συγκέντρωσης του αναγκαίου αριθμού μελών, ως καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής της Γ.Σ ορίζεται η Κυριακή 26 Μαρτίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση βάσει του καταστατικού έχουν τα μέλη που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα.

Μεταξύ άλλων στη Γ.Σ θα ορισθεί η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής καθώς και η Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών αυτών.