Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

Νέο Δ.Σ. εξελέγη στον Ποντιακό Σύλλογο Griesheim & Περιχώρων «Ελλήσποντος»

Νέο Δ.Σ. εξελέγη στον Ποντιακό Σύλλογο Griesheim & Περιχώρων «Ελλήσποντος»
Νέο Δ.Σ. εξελέγη στον Ποντιακό Σύλλογο Griesheim & Περιχώρων «Ελλήσποντος»

Νέο Δ.Σ. εξελέγη στον Ποντιακό Σύλλογο Griesheim & Περιχώρων «Ελλήσποντος».

Το νέο Δ.Σ. που εκλέχθηκε, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Χαράλαμπος Ιωαννίδης
Αντιπρόεδρος: Λάμπρος Δημητρόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Δημήτριος Μεξίδης
Ταμίας: Κυριακή Κοσμίδου
Υπευθ. Χορευτικού: Χριστίνα Δάρβαρη.
Υπευθ. Χορευτικού μέλος: Χαράλαμπος Καρυπίδης
Υπευθ. Δημοσίων Σχέσεων: Αλέξανδρος Μακρίδης