Σάββατο, 24 Ιουνίου 2017

Νέο Δ.Σ. για τον Ποντιακό Σύλλογο Λόφου Ελασσόνας

Νέο Δ.Σ. για τον Ποντιακό Σύλλογο Λόφου Ελασσόνας

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Λόφου Δήμου Ολύμπου της επαρχίας Ελασσόνας, το οποίο εκλέχτηκε από τις αρχαιρεσίες της 28-5-2017 και έχει θητεία δύο (2) χρόνια, συγκροτήθηκε σε σώμα σύμφωνα με την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος: Τσακιρίδης Κύριλλος
Αντιπρόεδρος: Καλαιτζίδης Τιμόθεος και υπεύθ. Λαογραφικού Μουσείου
Γεν. Γραμματέας: Πουρσανίδης Ιωάννης
Ταμίας: Οκουτζιόγλου Ιωάννης
Υπ. Οργ. Τομέα: Συκλόγλου Χρήστος και υπεύθ. Χορευτικού τμήματος
Μέλος: Καραποίκογλου Ιωάννης
Μέλος: Πολυχρονάκη Μαρία και υπεύθ. Δανειστικής Βιβλιοθήκης

Αναπληρωματικό μέλος: Τοπσαχάλογλου Δημοσθένης

Εξελεγκτική Επιτροπή

Πρόεδρος Ντούμος Απόστολος
Μέλη: Κυρκασιάδου Ελπίδα, Συμεωνίδου Παρασκευή

Αν. μέλος: Στέματ - Μίχου Αγγέλα