Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018

Ένα ταξίδι στην ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού, παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη

Ένα ταξίδι στην ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού, παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη
Ένα ταξίδι στην ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού, παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη

Στο πλαίσιο του συµφώνου συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και του Πανελληνίου Συνδέσµου Ποντίων Εκπαιδευτικών καθώς και του εορτασµού των 60 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, παρουσιάστηκε το βιβλίο του Προέδρου του Πανελληνίου Συνδέσµου Ποντίων Εκπαιδευτικών, κύριου Αντώνιου Παυλίδη µε τίτλο»Χαλαµονή». Από τους κεντρικούς ομιλητές ήταν η Αντιπεριφερειάρχης Βούλα Πατουλίδου και ο Πρύτανης του Παν. Μακεδονίας Αχιλλέας Ζαπράνης.