Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018

Νέο Δ.Σ. εξελέγη στην Επιτροπή Ποντιακών Μελετών

Νέο Δ.Σ. εξελέγη στην Επιτροπή Ποντιακών Μελετών
Νέο Δ.Σ. εξελέγη στην Επιτροπή Ποντιακών Μελετών

Νέο Δ.Σ. εξελέγη στην Επιτροπή Ποντιακών Μελετών. Η νέα σύνθεση έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Χρήστος Γαλανίδης
Αντιπρόεδρος: Αλέξιος Γ.Κ. Σαββίδης
Γενική Γραμματέας: Γεωργία Χαριτίδου
Ταμίας: Βαρβάρα Σαλαπασίδου
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Δημήτριος Τομπουλίδης
Γενικός Έφορος: Αντώνης Παυλίδης
Ειδικός Έφορος Βιβλιοθήκης-Αναγνωστηρίου: Έλσα Γαλανίδου-Μπαλφούσια
Ειδικός Έφορος Μουσείου: Λένα Καλπίδου και
Μέλη: Ιωάννης Ερμόπουλος και Ηλίας Πετρόπουλος.

«Αρχείον Πόντου», Διευθυντής: Χρήστος Γαλανίδης
Μέλη Συντακτικής Επιτροπής: Ιωάννης Ερμόπουλος, Γεωργία Χαριτίδου

Κατά την 1η συνεδρίαση του Δ.Σ. της 18ης Μαρτίου 2018 και προς συμπλήρωση του ενδεκαμελούς Συμβουλίου εξελέγησαν ομόφωνα ως αριστίνδην μέλη ο κ. Αλέξιος Γ.Κ. Σαββίδης, Καθηγητής Ιστορίας Μεσαιωνικού & Βυζαντινών Χρόνων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και ο κ. Ιωάννης Ερμόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.