Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018

Νέο Δ.Σ. στην Πανελλήνια Ένωση Ποντίων Επιστημόνων

Νέο Δ.Σ. στην Πανελλήνια Ένωση Ποντίων Επιστημόνων
Νέο Δ.Σ. στην Πανελλήνια Ένωση Ποντίων Επιστημόνων

Νέο Δ.Σ. στην Πανελλήνια Ένωση Ποντίων Επιστημόνων. Η νέα σύνθεση έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Παναγιώτης Ξανθόπουλος
Α’ Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Στυλίδης
Β’ Αντιπρόεδρος: Παπαδόπουλος Γεώργιος του Ν.
Γεν. Γραμματέας: Χάρης Λαζαρίδης
Ταμίας: Ελένη Μαυροπουλιού.