Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022

Νέο Δ.Σ. στο Ποντιακό Πολιτιστικό Σύλλογο Ακροποτάμου

Νέο Δ.Σ. στο Ποντιακό Πολιτιστικό Σύλλογο Ακροποτάμου
Νέο Δ.Σ. στο Ποντιακό Πολιτιστικό Σύλλογο Ακροποτάμου

Νέο Δ.Σ. εξελέγη στον Ποντιακό Πολιτιστικό Σύλλογο Ακροποτάμου ύστερα από τις εκλογές που διεξήχθησαν και τις αρχαιρεσίες που ακολούθησαν. Η νέα σύνθεση έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Μεξίδης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος: Βασιλειάδου Αικατερίνη 
Γενικός Γραμματέας: Λιβάρδας Χαρίλαος
Ταμίας: Βασιλειάδου Ελευθερία του Κλεάνθη
Μέλος: Μανουσαρίδου Ελπίδα
Αναπληρωματικά μέλη: Παπαδοπούλου Συμέλα, Φυτανίδης Χρήστος