Τρίτη 14 Ιουνίου 2022

Εκλογές για νέο Δ.Σ. πραγματοποιούν οι Πόντιοι φοιτητές στη Θεσσαλονίκη

Εκλογές για νέο Δ.Σ. πραγματοποιούν οι Πόντιοι φοιτητές στη Θεσσαλονίκη
Εκλογές για νέο Δ.Σ. πραγματοποιούν οι Πόντιοι φοιτητές στη Θεσσαλονίκη

Ο Σύλλογος Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης, σε εφαρμογή του άρθρου 20 του ισχύοντος καταστατικού, και με απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση της 09/05/2022, καλεί τα μέλη του στην ετήσια Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευσή του, την Εκλογές για νέο Δ.Σ. πραγματοποιούν οι Πόντιοι φοιτητές στη Θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου, επί της οδού Πετροπουλακιδών 3 και ώρα έναρξης Εκλογές για νέο Δ.Σ. πραγματοποιούν οι Πόντιοι φοιτητές στη Θεσσαλονίκη.

Θέματα ημερησίας διάταξης

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέως του σώματος της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.
2. Απολογισμός της οικονομικής χρήσης έως 17/6/2022, έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής και έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού.
3. Λογοδοσία του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Συνοπτική παρουσίαση του εν γένει έργου και των δράσεων του σωματείου από το χρονικό διάστημα 16/12/2021 μέχρι και την 17/6/2022.
5. Έγκριση των πεπραγμένων και απαλλαγή των ευθυνών του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Καθορισμός διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

Η Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρευρίσκονται σ’ αυτήν το ½ συν ένα των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Για αυτό το λόγο, τα μέλη καλούνται να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για το έτος 2022 το αργότερο μέχρι και την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.