Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023

Νέο Δ.Σ. στην Ένωση Ποντίων Ν. Κιλκίς "Οι Αργοναύτες"

Νέο Δ.Σ. στην Ένωση Ποντίων Ν. Κιλκίς "Οι Αργοναύτες"
Νέο Δ.Σ. στην Ένωση Ποντίων Ν. Κιλκίς "Οι Αργοναύτες"

Νέο Δ.Σ. εξελέγη στην Ένωση Ποντίων Ν. Κιλκίς "Οι Αργοναύτες". Η νέα σύνθεση έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Δαμιανίδης Παναγιώτης του Αποστόλου
Αντιπρόεδρος: Καλαμαρινού Ελένη (Λένα) του Στεφάνου (Υπεύθυνη Ιματισμού & Τμήματος Παραδοσιακής Χειροτεχνίας)
Γενική Γραμματέας: Αποστόλου Άννα του Αθανασίου
Ταμίας και Ειδική γραμματέας: Εμμανουηλίδου Σοφία του Γεωργίου
Έφορος: Κοτσαπουικίδης Κωνσταντίνος του Μιχαήλ (Υπεύθυνος Χορευτικών Τμημάτων)
Μέλη: Σουλαμίδης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου (Υπεύθυνος Θεατρικής Ομάδας)
Μιχαηλίδης Γεώργιος του Κωνσταντίνου (Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων)
Λαβασάς Αθανάσιος του Πλάτωνα (Υπεύθυνος Χορωδίας και Εκπρόσωπος σε Π.Ο.Ε και Σ.ΠΟ.Σ)
Αθανασιάδης Ιωάννης του Αριστείδη (Υπεύθυνος Τύπου και Ενημέρωσης)

Εξελεγκτική Επιτροπή: Ελευθεριάδου Ελένη του Γεωργίου, Αποστολίδου Ελένη του Βασιλείου, Παπαδαμιανού Ελένη του Ιωάννη.